Privacy

 

Scorpio Model Management, gevestigd aan Hollands end 55, 1244NN Ankeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.scorpiomodelmgmt.com.com Hollands end 55, Ankeveen

06-24611942 en 0624681712 

Scorpio Model Management is te bereiken via info@scorpiomodelmgmt.com 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Scorpio Model Management verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Voor- en achternaam Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Scorpio Model Management verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij adviseren ouders dan ook betrokken te zijn bij de activiteiten van uw kinderen op het internet. Zo kunt u voorkomen dat er zonder uw toestemming persoonlijke gegevens verzameld worden over een minderjarige. 

Mocht u van mening zijn dat wij informatie verzameld hebben over een minderjarige, neem dan a.u.b. contact met ons op via info@scorpiomodelmgmt.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

 

Het doel en de basis van waarom wij persoonsgegevens verwerken

 

Scorpio Model Management verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van jouw betaling en je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Scorpio Model Management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Scorpio Model Management bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Scorpio Model Management verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scorpio Model Management. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Scorpio Model Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of info@scorrpiomodelmgmt.com

 

Back to top